PRIVACY - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Je dossier, ik werk uitsluitend met een handgeschreven dossier, bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, zo nodig en alleen na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Ook dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

 

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

Je naam, adres en woonplaats 
je geboortedatum 
de datum van de behandeling

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Touch of Harmony

Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Massage en Welzijn
voor gezondheid en levenskwaliteit
voor balans tussen lichaam en geest

Harmoniestraat 11
6118 GM Nieuwstadt
tel. 046 4854940
mobiel 06 40605558
gisela@touchofharmony.nl

 Ben je aanvullend verzekerd, dan vergoedt je zorgverzekeraar in veel gevallen de behandeling

VBAG Lidnummer:  2.070409 A
RBCZ Licentienummer:   911396 R
BMF Belgische Massage Federatie

vbag