Kinesiologie

De gevolgen van stress, verdriet, emotie, verkeerde voeding nemen in onze snelle tijd steeds meer toe.
Er ontstaan mineralen en vitamine tekorten en psychische of emotionele blokkades.
In de toegepaste kinesiologie wordt gebruik gemaakt van spiertesten.
De spierbeweging vindt plaats door overbrenging van de zenuwprikkel. Deze zenuwen komen uit het hoofd en ruggenmerg en staan in directe verbinding met de hersenen.
Een tekort of een psychische of emotionele blokkade zal vanuit de hersenen de spierkracht beïnvloeden, veelal uitmondend in krachtsvermindering. Een normale spier zal de druk van een hand weerstaan. Is de spier zwak, dan zal men deze gemakkelijk kunnen wegdrukken.
Een kinesiologisch test kan de oorzaak heel eenvoudig opsporen. Een systeem dat duidelijk aangeeft waar de ziekte of het tekort is en hoe dit is op te heffen. En de uitslag van de spiertest geeft aan welke behandelig er mag toegepast worden.